Ohlášky Květné neděle, 24.3.2024

 • Rubriky příspěvkuOhlášky

25.

PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

26.

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE

27.

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE

28.

ZELENÝ ČTVRTEK

29.

VELKÝ PÁTEK

30.

BÍLÁ SOBOTA

31.

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

http://m.liturgie.cz/misal/kalendar.htm

 • Velkopáteční liturgie, přednáška – zítra (25. 3.), 18:30, na faře Liberec – Ruprechtice bude mít Jan Voženílek přednášku o významu a symbolice velkopátečních obřadů v liturgii i v životě.
 • Duchovní obnova sester františkánek – Sestry františkánky zvou všechny na další setkání duchovní obnovy v duchu svatého Františka, do kostela sv. Jana Křtitele tuto středu (27.3.) od 19 hodin. Večerní program se bude skládat z krátkého zamyšlení, setkání ve skupinkách a společné modlitby.
 • Velikonoční hodina – Misijní skupina církve bratrské L8 zve opět na velikonoční hudební pásmo s velikonočním příběhem (viz plakát), které se bude konat v kostele sv. Bonifáce v Hanychově tuto středu (27.3.) od 18 hodin.
 • Velikonoční triduum (v Rochlici): Zelený čtvrtek od 18:00, Velký pátek od 15:00 (14:15 křížová cesta); Bílá sobota 20:00.

 

Rochlice

 • Velikonoční duchovní obnova pro ženy – 5. – 6.4. (hned po velikonočním triduu) v Jiřetíně pod Jedlovou. Zájemkyně nechť se hlásí u Zdeňky Cvejnové (cvejnovazdena@seznam.cz; 724 540 820).

Hanychov

 • Koncert sboru „Cum decore“ – v neděli 31. 3. se od 18 hodin uskuteční v kostele koncert tohoto libereckého pěveckého sboru
 • Noc kostelů – letos připadá na pátek 7.6. Organizace se ujal pan Skalický. Kdo by chtěl pomoci, nechť se mu přihlásí.
 • Pobožnost křížové cesty – zde v kostele v úterý po mši svaté (cca od 17:30 hod.). Toto úterý bude poslední příležitost přistoupit ke svátosti smíření před svátky v tomto kostele.
 • Pouť ke sv. Bonifácovi: nabídka pouti do německého města Fulda ke hrobu patrona našeho kostela, sv. Bonifáce, v kryptě katedrály. Po cestě navštívíme také působiště sv. Alžběty Duryňské, sestřenice sv. Anežky České, hrad Wartburg. Jedná se o Pá-So 9-10. srpna 2024. Odhadované náklady jsou kolem 4 tis. Kč (cestovné, ubytování, vstupy, strava) na osobu. Zájemci nechť se hlásí br. Dominikovi.
 •