Pravidelné mše svaté v kostele
sv. Jana Křtitele v Rochlici:

Neděle: 10.00 hodin

Pondělí, čtvrtek, pátek: 17.00 hodin

Sobota: 8.00 hodin

Pravidelné mše svaté v kostele
sv. Bonifáce v Dolním Hanychově:

Neděle: 8.00 hodin

Úterý: 17.00 hodin

Pravidelné eucharistické adorace:

V Rochlici každý pátek po mši sv.

V Hanychově první úterý v měsíci po mši sv.