Velikonoční bohoslužby

Zveme vás na Velikonoce do kostela sv. Jana Křtitele v Liberci – Rochlicích.

Květná neděle – 24. 3. – 10h mše svatá s žehnáním ratolestí
Pondělí Svatého týdne – 25. 3. – 16:30 zpovídání, 17:00 mše svatá
Středa Svatého týdne – 27. 3. – 16:30 zpovídání, 17:00 mše svatá
ZELENÝ ČTVRTEK – 28. 3. – 17:00 zpovídání, 18:00 mše svatá, poté do 22h možnost bdění v Getsemanské zahradě
VELKÝ PÁTEK – 29. 3. – 7:00 ranní chvály a modlitba se čtením; 14:15 křížová cesta / svátost smíření, 15:00 Velkopáteční obřady
BÍLÁ SOBOTA – 30. 3. – 7:00 ranní chvály a modlitba se čtením, 7:30 – 11:00 možnost soukromé modlitby u Ježíšova hrobu, 20:00 VELIKONOČNÍ VIGILIE
NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 31. 3. – 10:00 mše svatá se žehnáním pokrmů
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – 1. 4. – 10:00 mše svatá