Základní údaje

Římskokatolická farnost – děkanství Liberec – Rochlice
Vrchlického 328/81
460 14 Liberec – Ruprechtice
IČO 46745611

Telefon: 485 121 293
Mail: farnost.liberec.rochlice@dltm.cz
Facebook: https://www.facebook.com/farnostrochlice

Bankovní spojení (Raiffeisenbank a.s.):
7585420001/5500 (Rochlice)
7585463001/5500 (Hanychov)

Veřejné sbírky farnosti:
2099359011/5500 (na rekonstrukci kostela)
3052081002/5500 (na opravu varhan)
Facebook: Facebooková stránka sbírky

Duchovní správa

P. Dominik Valer OFM
administrátor
Tel.: 731 600 097
Mail: dominik@ofm.cz

S. M. Jana Zelenková OSF
pastorační asistentka
Tel.: 730 596 810
Mail: sr.janaz@gmail.com

Kostely

Sv. Jana Křtitele
Na Žižkově, Liberec – Rochlice
Poloha: 9F2QP3X7+M2

Sv. Bonifáce
Ještědská, Liberec – Dolní Hanychov
Poloha: 9F2QP2RC+J8
https://kostel-hanychov.webnode.cz/

Místo setkávání

Dům „U Pelikána“
Na Perštýně 243/15
460 01 Liberec IV-Perštýn