Slavnost sv. Václava

Na svatého Václava ve čtvrtek 28. 9. bude mše svatá od 8:00h. Mše od 17h se ruší. Těšíme se na vás!