Ohlášky 2.neděle adventní, 10.12.2023

  • Rubriky příspěvkuOhlášky

11.

Pondělí po 2. neděli adventní

12.

Úterý po 2. neděli adventní

13.

Sv. Lucie

14.

Sv. Jana od Kříže

15.

Pátek po 2. neděli adventní

16.

Sobota po 2. neděli adventní

17.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

http://m.liturgie.cz/misal/kalendar.htm

 

 

Rochlice

  • Úklid kostela před vánocemi bude v pátek 22.12. po večerní mši svaté. Prosím všechny dobrovolníky, aby s tím počítali.
  • Duchovní obnova farnosti – Již předem vás zveme na další setkání se sestrami františkánkami – „Jdi a oprav můj dům“, která se uskuteční v pondělí 18. 12. od 19 hodin v kostele sv. Jana Křtitele.

Hanychov

  • Ke službě praní a žehlení kostelního prádla se přihlásila Veronika Zatloukalová, která už ve farnosti vede Misijní klubko dětí a vypomáhá při výuce náboženství. Za to vše jí patří veliký dík!
  • Ve čtvrtek 14.12. se zde v kostele koná od 16 hodin Besídka Mateřské školy z Horního Hanychova.
  • Téhož dne večer od 18 hodin se už potřetí uskuteční tradiční pásmo duchovních písní s vánočním příběhem nazvané Adventní hodina, který pořádají evangelíci z Hanychova a okolí. Na závěr bude malé občerstvení.
  • Příští neděli 17. 12. 2023 se zde v kostele od 18 hodin koná koncert libereckého pěveckého sboru „A my taky“.
  • Nájem kostela adventistům – Dnes před obědem jsem volal kazateli ukrajinského sboru adventistů, kteří žádali o možnost využití našeho kostela pro svůj duchovní program, jestli jejich žádost pořád platí? Kazatel mi odpověděl, že kvůli chladu v hlavní lodi kostela od žádosti upustili. Tím je to tedy pro nás uzavřené.