Ohlášky 31. neděle v mezidobí

 • Rubriky příspěvkuOhlášky

Plnomocné odpustky pro zemřelé – v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova. Podmínky: 

v daný den
– návštěva hřbitova,
– modlitba za zesnulé,
– modlitba na úmysl Svatého Otce,
– vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
– svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Rochlice

 •        

Hanychov

 • Misijní jarmark – vybralo se 1844,- Kč. Peníze byly odeslány na účet
  papežských misijních děl.
 • Příští neděli 12. 11. 2023 se od 18 hodin uskuteční v kostele vzpomínkový koncert na
  libereckého varhaníka, klavíristu, pedagoga, učitele ZUŠ a sbormistra Lukáše Trykara k
  10. výročí jeho úmrtí. Na koncertě vystoupí Pěvecký sbor A my taky, jehož byl
  sbormistrem, Pavel Černý na varhany, Jana Bínová zpěv, Radovan Skalický fagot a Jana a Miluše Mimrovy housle a varhany.

Liturgický kalendář na nadcházející týden

6. Pondělí 31. týdne v mezidobí
7. Úterý 31. týdne v mezidobí
8. Středa 31. týdne v mezidobí
9. Posvěcení lateránské baziliky (SK)
10. Sv. Lva Velikého
11. Sv. Martina
12. 32. neděle v mezidobí
http://m.liturgie.cz/misal/kalendar.htm