Ohlášky 2.neděle postní,25.2.2024

  • Rubriky příspěvkuOhlášky

26.

Pondělí po 2. neděli postní

27.

Úterý po 2. neděli postní

28.

Středa po 2. neděli postní

29.

Čtvrtek po 2. neděli postní

Březen 2024

1.

Pátek po 2. neděli postní

2.

Sobota po 2. neděli postní

3.

3. NEDĚLE POSTNÍ

http://m.liturgie.cz/misal/kalendar.htm

  • Duchovní obnova sester – sestry františkánky zvou na pravidelnou duchovní obnovu v rochlickém kostele ve středu od 19 hod. (viz plakát)

Rochlice

  • Na postní pátky bude v kostele půl hodiny přede mší sv. (od 16:30) pobožnost křížové cesty. Během ní (jako před každou mší svatou) je možné přistoupit ke zpovědi. Po mši sv. naopak nebude adorace.
  • V sobotu 2. března se ruší ranní mše svatá od 8 hodin v Rochlici z důvodu svěcení biskupa Stanislava Přibyla.

Hanychov

  • Křížová cesta– v úterý od 16:30 v hanychovském kostele
  • Pouť ke sv. Bonifácovi: nabídka pouti do německého města Fulda ke hrobu patrona našeho kostela, sv. Bonifáce, který je tam v katedrále pohřben v hrobce. Jedná se o 2 dny v letních měsících. Termín bude upřesněn podle možností ve Fuldě. Zájemci nechť se hlásí br. Dominikovi.
  •