Příspěvky farnosti a potvrzení

Finanční příspěvky na provoz farnosti či opravu kostela je možné posílat na účet farnosti (viz „Kontakty“) s uvedením VS (datum narození nebo IČO), jednorázovým darem nebo trvalým měsíčním příkazem. Na konci roku pak můžete dostat zpět až 15% na daních.

Pokud potřebujete potvrzení o darech poslaných na účet farnosti za rok 2020, stáhněte si a vyplňte prosím vzor a pošlete na adresu farnosti: farnost.liberec.rochlice@dltm.cz. V mailu uveďte také, podle čeho příspěvky poznám (VS, číslo účtu apod.). Částku vyplňovat nemusíte – vyčtu ji z výpisů.