Ohlášky 12. neděle v mezidobí

  • Rubriky příspěvkuOhlášky
  • Výuka náboženství pro děti – v obou kostelích jsou k dispozici přihlášky pro děti do náboženství na příští školní rok. Bude je učit opět sestra Bonaventura. Pokud by se sešlo více dětí a byl by o to zájem je ochotná udělat zvláštní Rochlicko-Hanychovskou skupinku. Jinak by se děti opět připojily k Ruprechtickým.

Rochlice

  • Sbírka na kostel – při minulé mši svaté (vč. skleněné kasičky) se vybralo na rekonstrukci kostela 7658,- Kč.

Hanychov

  • koncert se sonety Wiliama Shakespeara – příští Ne od 18 hod., s hudbou anglických virginalistů skládanou pře 400 roky. Přednes herec Petr Vacek, varhany a cembalo Michalovičová a Kosíková
  • odvod dešťové vody od kostela – technické služby Liberce začaly řešit stékání dešťové vody shora ke kostelu, bude však třeba dotáhnout výkop na našem pozemku až do kanalizace (brigádou nebo zaplatit firmě) – bližší informace Petr Zatloukal starší.
  • Dny Evropského Dědictví – So 9. 9., kdo by se chtěl do této akce zapojit, nechť se přihlásí panu Skalickému; podle počtu spolupracovníků se pak nastaví šíře programu. 

Liturgický kalendář na nadcházející týden

26.

Pondělí 12. týdne v mezidobí

27.

Úterý 12. týdne v mezidobí

28.

Sv. Ireneje

29.

SV. PETRA A PAVLA, slavost

30.

Pátek 12. týdne v mezidobí

Červenec 2023

1.

Sobota 12. týdne v mezidobí

2.

13. neděle v mezidobí