Veřejné sbírky farnosti

V oddíle rochlice.cz/kontakty přibyla dvě čísla kont pro veřejné sbírky pořádané farností:
1. sbírka na rekonstrukci kostela sv. Jana Křtitele v Rochlici
2. sbírka na generální opravu varhan v kostele sv. Jana Křtitele (rochlice.cz/varhany)

Chcete-li tedy dát nebo pravidelně přispívat účelovým darem, je možné tak činit přímo na příslušné konto.

K veřejné sbírce na varhany bude brzy spuštěna Facebooková stránka s úvodním videoklipem, aby se o ní mohli dozvědět a zapojit se lidé z širšího okruhu.