Ohlášky ze 6.neděle velikonoční, 5.5.2024

  • Rubriky příspěvkuOhlášky

6.

Pondělí po 6. neděli velikonoční

7.

Úterý po 6. neděli velikonoční

8.

Středa po 6. neděli velikonoční

9.

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (ST)

10.

Pátek po 6. neděli velikonoční

11.

Sobota po 6. neděli velikonoční

12.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

http://m.liturgie.cz/misal/kalendar.htm

    • Farní dovolená – máme opět zamluvený termín na zámečku sester františkánek v Hoješíně (https://www.sestryhojesin.cz/) u Sečské přehrady 14.-20.7.2024. Je možné se přihlásit br. Dominikovi a do konce dubna je třeba zaplatit zálohu 500,-Kč za každého dospělého účastníka.

    Rochlice

    Hanychov

    – Pouť ke sv. Bonifácovi: nabídka pouti do německého města Fulda ke hrobu patrona našeho kostela, sv. Bonifáce, v kryptě katedrály. Po cestě navštívíme také působiště sv. Alžběty Duryňské, sestřenice sv. Anežky České, hrad Wartburg. Jedná se o Pá-So 9-10. srpna 2024. Odhadované náklady jsou kolem 4 tis. Kč (cestovné, ubytování, vstupy, strava) na osobu. Zájemci nechť se hlásí do konce května br. Dominikovi.