Ohlášky 5.neděle postní,17.3.2024

  • Rubriky příspěvkuOhlášky

18.

Pondělí po 5. neděli postní

19.

SV. JOSEFA

20.

Středa po 5. neděli postní

21.

Čtvrtek po 5. neděli postní

22.

Pátek po 5. neděli postní

23.

Sobota po 5. neděli postní

24.

KVĚTNÁ NEDĚLE

http://m.liturgie.cz/misal/kalendar.htm

·                    Velkopáteční liturgie, přednáška – v pondělí 25. března, 18:30, na faře Liberec – Ruprechtice bude mít Jan Voženílek přednášku o významu a symbolice velkopátečních obřadů v liturgii i v životě.

·                    Duchovní obnova sester františkánek – Sestry františkánky zvou všechny na další setkání duchovní obnovy v duchu svatého Františka, do kostela sv. Jana Křtitele příští středu (27.3.) od 19 hodin. Večerní program se bude skládat z krátkého zamyšlení, setkání ve skupinkách a společné modlitby.

·                    Velikonoční hodina – Misijní skupina církve bratrské L8 zve opět na velikonoční hudební pásmo s velikonočním příběhem (viz plakát), které se bude konat zde v kostele ve středu 27.3. od 18 hodin.

Rochlice

·         Předvelikonoční úklid – bude se konat tento pátek (22.3.) po večerní mši svaté (cca 17:40). Kdo se může zapojit, ať prosím přijde.

·         Na postní pátky je v kostele půl hodiny přede mší sv. (od 16:30) pobožnost křížové cesty. Během ní (jako před každou mší svatou) je možné přistoupit ke zpovědi. Po mši sv. naopak nebude adorace.

·         Velikonoční duchovní obnova pro ženy – 5. – 6.4. (hned po velikonočním triduu) v Jiřetíně pod Jedlovou. Zájemkyně nechť se hlásí u Zdeňky Cvejnové (cvejnovazdena@seznam.cz; 724 540 820).

Hanychov

  • ·         Noc kostelů – letos připadá na pátek 7.6. Organizace se ujal pan Skalický. Kdo by chtěl pomoci, nechť se mu přihlásí.

    ·         Pobožnost křížové cesty – koná se zde v kostele během postní doby každé úterý po mši svaté (cca od 17:30 hod.). V té době je také možné přistoupit ke svátosti smíření.

    ·         Pouť ke sv. Bonifácovi: nabídka pouti do německého města Fulda ke hrobu patrona našeho kostela, sv. Bonifáce, který je tam v katedrále pohřben v hrobce. Jedná se o 2 dny v letních měsících. Termín bude upřesněn podle možností ve Fuldě (pravděpodobně v polovině srpna). Zájemci nechť se hlásí br. Dominikovi.

 

  •