Vánoční bohoslužby

24. 12. – čtvrtek
Štědrý den
Obvyklé veřejné bohoslužby
(Hanychov 16 a Rochlice 22) jsou kvůli omezením zrušeny

 
25. 12. – pátek
Narození Páně, slavnost
Hanychov: 8.30
Rochlice: 10.00
 
26. 12. – sobota
Sv. Štěpána, mučedníka, svátek
Rochlice: 10.00
 
27. 12. – neděle
Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa, svátek
Hanychov: 8.00
Rochlice: 9.00
Rochlice: 10.00
Při mších obnova manželského slibu.
 
28. 12. – pondělí
Sv. betlémských dětí, mučedníků
Rochlice: 17.00
29. 12. – úterý
Hanychov: 17.00
 
30. 12. – středa
Mše sv. ve farnosti nebude.
 
31. 12. – čtvrtek
Rochlice: 17.00
Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání do roku příštího; po mši adorace.
 
1. 1. – pátek
Matky Boží Panny Marie, slavnost
Rochlice: 10.00
Hanychov: 15.00
 
5. 1. – úterý
Zjevení Páně, vigilie slavnosti
Hanychov: 17.00
 
6. 1. – středa
Zjevení Páně, slavnost
Rochlice: 17.00
Žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů při obou mších.
Vánoce 2020