Velikonoční pondělí 18. dubna:

Mše svatá v 10 hod (večer mše sv. není)