Ohlášky Krista Krále, 26.11.2023

  • Rubriky příspěvkuOhlášky
  • Advent jako klíč – přednáška o liturgii adventu s podtitulem jeden Pán, dva příchody, tři epochy, čtyři neděle, pět omylů, šest svatých, sedm nepatetických ó. Proběhne na faře v Ruprechticích v pondělí 27. 11. v 18:30 hod. Přednáší Jan Voženílek.

Rochlice

  • Sbírka na kostel – minulou neděli se na kostel vybralo 10.456,- Kč.
    Snažíme připravit zahájení rekonstrukce prvním malým krokem: opravou střechy sakristie s napojením záchodu na kanalizaci. Chceme na to požádat na konci ledna o krajskou dotaci necelého 1 mil. Kč (a stejnou částku budeme muset zaplatit sami).

Hanychov

  • Tento týden se br. Dominik sešel se zástupci ukrajinského sboru adventistů ohledně možnosti pronájmu našeho kostela o sobotách. Až do konce roku mají zaplacený pronájem v Liebigově paláci. Do té doby se rozhodnou, jestli požádají o pronájem u nás. Zarazilo je hlavně to, že kostel není vytápěný (jelikož jejich program trvá asi 5 hodin).
  • Ještě stále hledáme dobrovolníka na službu praní a žehlení kostelního prádla. Kdo by byl ochoten se toho ujmout, ať prosím přihlásí v sakristii.
  • Příští 1. neděli adventní 3.12. se od 18 hodin koná zde v kostele koncert souboru Gospel Generation.