Obnovení nedělních mší svatých

  • Rubriky příspěvkuBohoslužby

Milí farníci,
nové nařízení vlády z minulé neděle nám dává možnost obnovit i nedělní mše svaté. Pro větší volnost přidávám ještě druhou mši svatou v Rochlici (slouží P. Šabaka). Od této neděle budou tedy v naší farnosti tyto nedělní mše svaté:

Hanychov: 8:00 Rochlice: 9:00 a 10:00

Platí nadále povinnost nosit roušky, dezinfekce a rozestupy v lavici po 2m (neplatí pro členy jedné domácnosti). Rovněž není dovolen hromadný zpěv.