Ohlášky z 5.neděle velikonoční, 28.4.2024

 • Rubriky příspěvkuOhlášky

29.

Sv. Kateřiny Sienské

30.

Úterý po 5. neděli velikonoční

Květen 2024

1.

Středa po 5. neděli velikonoční

2.

Sv. Atanáše

3.

Sv. Filipa a Jakuba (SK)

4.

Sobota po 5. neděli velikonoční

5.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

http://m.liturgie.cz/misal/kalendar.htm

  • Farní dovolená – máme opět zamluvený termín na zámečku sester františkánek v Hoješíně (https://www.sestryhojesin.cz/) u Sečské přehrady 14.-20.7.2024. Je možné se přihlásit br. Dominikovi a do konce dubna je třeba zaplatit zálohu 500,-Kč za každého dospělého účastníka.

  Rochlice

  – minulou neděli při sbírce na kostel se vybralo 11.350,- Kč.

  Hanychov

  – dnes se zde v kostele uskuteční varhanní koncert se saxofonem. Na varhany zahraje pražský varhaník Přemysl Kšica a na saxofon Roman Fojtíček.

  –  v úterý zde bude sloužit mši sv. P. František Masařík, arciděkan liberecký

  – Parkovací sloupek nám někdo ulomil. Budeme muset hledat bytelnější řešení, pravděpodobně závoru. Zároveň vsadíme zábrany do trávníku vedle.