Ohlášky 4.neděle postní, 10.3.2024

  • Rubriky příspěvkuOhlášky

11.

Pondělí po 4. neděli postní

12.

Úterý po 4. neděli postní

13.

Středa po 4. neděli postní

14.

Čtvrtek po 4. neděli postní

15.

Pátek po 4. neděli postní

16.

Sobota po 4. neděli postní

17.

5. NEDĚLE POSTNÍ

http://m.liturgie.cz/misal/kalendar.htm

 

 

Rochlice

  • Na postní pátky je v kostele půl hodiny přede mší sv. (od 16:30) pobožnost křížové cesty. Během ní (jako před každou mší svatou) je možné přistoupit ke zpovědi. Po mši sv. naopak nebude adorace.
  • Velikonoční duchovní obnova pro ženy – 5. – 6.4. (hned po velikonočním triduu) v Jiřetíně pod Jedlovou. Zájemkyně nechť se hlásí u Zdeňky Cvejnové (cvejnovazdena@seznam.cz; 724 540 820).

Hanychov

  • Noc kostelů – letos připadá na pátek 7.6. Organizace se ujal pan Skalický. Kdo by chtěl pomoci, nechť se mu přihlásí.
  •       · Pobožnost křížové cesty – koná se zde v kostele během postní doby každé úterý po mši svaté (cca od 17:30 hod.). V té době je také možné přistoupit ke svátosti smíření.
  • Pouť ke sv. Bonifácovi: nabídka pouti do německého města Fulda ke hrobu patrona našeho kostela, sv. Bonifáce, který je tam v katedrále pohřben v hrobce. Jedná se o 2 dny v letních měsících. Termín bude upřesněn podle možností ve Fuldě. Zájemci nechť se hlásí br. Dominikovi.

 

  •