Ohlášky 3.neděle postní,3.3.2024

 • Rubriky příspěvkuOhlášky

4.

Pondělí po 3. neděli postní

5.

Úterý po 3. neděli postní

6.

Středa po 3. neděli postní

7.

Čtvrtek po 3. neděli postní

8.

Pátek po 3. neděli postní

9.

Sobota po 3. neděli postní

10.

4. NEDĚLE POSTNÍ

http://m.liturgie.cz/misal/kalendar.htm

  • Nový biskup– včera byl v Litoměřicích vysvěcen nový biskup Mons. Stanislav Přibyl. Vyprošujme jemu i nám Boží vedení. FOTO: Tv Noe http://www.tvnoe.cz
  • Svatopetrský haléř – minulou neděli jsme odeslali na účet pro potřeby papeže 4651,- Kč (2781 Rochlice + 1870 Hanychov)

  Rochlice

  •  Na postní pátky je v kostele půl hodiny přede mší sv. (od 16:30) pobožnost křížové cesty. Během ní (jako před každou mší svatou) je možné přistoupit ke zpovědi. Po mši sv. naopak nebude adorace.
  • Velikonoční duchovní obnova pro ženy – 5. – 6.4. (hned po velikonočním triduu) v Jiřetíně pod Jedlovou. Zájemkyně nechť se hlásí u Zdeňky Cvejnové (cvejnovazdena@seznam.cz; 724 540 820).

  Hanychov

  • Pobožnost křížové cesty – koná se zde v kostele v postní době každé úterý po mši svaté ( asi od 17:30 hod.) Během ní je také možné přistoupit ke svátosti smíření.
  • Pouť ke sv. Bonifácovi: nabídka pouti do německého města Fulda ke hrobu patrona našeho kostela, sv. Bonifáce, který je tam v katedrále pohřben v hrobce. Jedná se o 2 dny v letních měsících. Termín bude upřesněn podle možností ve Fuldě. Zájemci nechť se hlásí br. Dominikovi.
 •