Ohlášky 23. neděle v mezidobí

  • Rubriky příspěvkuOhlášky
  • Z neděle na pondělí odjíždím na naši provinční pouť do Olomouce, kde byl náš historický klášter (dnes klášter dominikánů). V pondělí 11. 9. mne v Rochlici zastupuje P. Milan Richter.

Rochlice

Hanychov

Liturgický kalendář na nadcházející týden

11. Pondělí 23. týdne v mezidobí
12. Úterý 23. týdne v mezidobí
13. Sv. Jana Zlatoústého
14. Povýšení sv. Kříže (SK)
15. Panny Marie Bolestné
16. Sv. Ludmily
17. 24. neděle v mezidobí