Ohlášky slavnost Nejsvětější Trojice

  • Rubriky příspěvkuOhlášky
  • Farní pouť v Hanychově – sv. Bonifác: příští Ne 11.6. (přeloženo kvůli slavnosti Nejsv. Trojice)

Rochlice

Hanychov

  • Výstava obrazů Jany Šilhánové ve věži (změna!) – vernisáž se bude konat za dva týdny, v neděli 18. 6. po mši sv. cca od 8:45 hod.
  • Barokní vystoupení lesních rohů – tutéž neděli (18.6.) od 18 hod.
5. Sv. Bonifáce
6. Úterý 9. týdne v mezidobí
7. Středa 9. týdne v mezidobí
8. TĚLA A KRVE PÁNĚ
9. Pátek 9. týdne v mezidobí
10. Sobota 9. týdne v mezidobí
11. 10. neděle v mezidobí