V Liberci-Rochlici oslavíme svátek patrona kostela v neděli 26.6. od 10 hodin poutní mší svatou. Po mši svaté bude následovat pobytí spolu při farním obědě.