Pozvání na Večer díkůvzdání

Školské sestry sv. Františka vás srdečně zvou na Večer díkůvzdání.
Proběhne ve středu 20. září od 18 hodin před rochlickým kostelem,
kde zazní chválové písně a bude zajištěno drobné občerstvení. Kostel
sv. Jana Křtitele bude po celý večer otevřen k osobní či přímluvné
modlitbě.