Dětský den

Dne 28. května 2023 vás zveme na Dětský den „U Obrázku“, který pořádá arciděkanství Liberec společně se všemi libereckými farnostmi.

Letošní téma zní „Domácí práce. Oběd je zde zajištěn a děti se mohou těšit na spoustu zábavných soutěží. Zápis od 10:30 hod. Mše svatá zde není! Je možno využít mši sv. v 9 hod v Ruprechticích (20 min. pěšky) nebo ve velkém kostele.

V případě nepřízně počasí proběhne v prostorách fary arciděkanství Liberec.

plakát Dětský den