Světový den prarodičů a seniorů

  • Rubriky příspěvkuAktuality

U příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu a na připomínku starců Simeona a Anny papež František vyhlásil v roce 2021 Světový den prarodičů a seniorů. Má se konat vždy v neděli blízkou památce svatých Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů. Letos je tedy již 3. Světový den, připadá na neděli 23. července 2023.

Poselství papeže Františka ke 3. světovému dni prarodičů a seniorů

Text poselství na webu rádia Proglas

Modlitba ke Světovému dni prarodičů a seniorů

Panno Maria,
Matko víry a naděje,
vzore pro toto lidstvo pokřivené lhostejností,
učiň mě stejně ochotným jako jsi byla ty
přijmout Boží vůli,
velebit a chválit jeho milosrdenství.

Maria, Matko statečnosti,
ty, která znáš mé srdce,
nedopusť, abych ztratil odvahu.
S důvěrou odevzdávám svůj život do tvých rukou.
Uzdrav mé rány,
kéž mě na cestě provází tvá něha.

Tvá přítomnost, Matko lásky,
nám umožňuje zakoušet radost z toho,
že vidíme naše rodiny sjednocené.
Pomoz mi předávat Boží něhu a lásku
vnoučatům a mladým,
abychom se mohli modlit nejen za ně,
ale i spolu s nimi.

Vyprošuj mi, Maria, dar Ducha Svatého:
kéž mě podpírá v mé slabosti,
vdechuje útěchu do mého srdce,
abych mohl zanechat stopy víry mezi mladými,
svědectví o kráse života,
vědomí, že život má svůj konec
a že za ním čeká Otcova náruč.

Amen.