Výstava betlémů v kostele – 25. 12. – 1. 1.

Již posedmé se v době adventní zabydlí v kostele několik desítek Svatých Rodin v rámci každoroční výstavy betlémů. Tu nabízí farnost ke zhlédnutí nejprve mateřským a základním školám, a poté od 25. 12. do 1. 1. vždy od 13:45 do 16:30 široké veřejnosti.

Výstavu koordinuje Zdeňka Cvejnová a pomáhá jí také její syn Štěpán Cvejn. Ten přišel s novým nápadem, jak výstavu pojmout: „Měníme postupně koncept výstavy a chceme, aby vystavované betlémy byly co možná nejvíce lokálního původu. Budujeme tak Výstavu betlémů Libereckého kraje.“ 

Štěpán oslovil místní školy a neziskové organizace a nabídl jim možnost vyrobit ve svém zařízení betlém, který by byl následně vystaven ve škole, „Šlo by o skvělou prezentaci školy či zařízení, na které by se mohli přijít podívat tvůrci i jejich rodiny.“, uvažuje Štěpán. A prozrazuje i svůj sen týkající se výstavy: „Když by někdo přišel po letech okolo Vánoc do našeho kostela a najednou tam objevil figurku, kterou kdysi vytvořil, určitě by ho to velmi potěšilo, možná až dojalo. To by bylo mým největším přáním.“

V letošním roce se podařilo získat několik skleněných betlémů od sběratelky ze Železného Brodu, zapůjčeno bude asi 15 betlémů z muzea v Třebechovicích pod Orebem a dvacet exponátů od výrobců z Českého Dubu. Nemalou část výstavy doplní betlémy od našich farníků (ze šustí, několik papírových, drátovaný, perníkový a dětský z korkových zátek). Nebude chybět ani unikátní betlém, který společně vytvořili z keramiky lidé se zrakovým postižením nebo sada malých betlémů od klientů ze sdružení Drak.

Koláž s kreslenými betlémky pro nás také vytvořily děti ve věku 7 – 9 let z Dětského diagnostického ústavu v Liberci. Díky těmto různorodým zdrojům bude na návštěvníky čekat rozmanitá a zajímavá výstava. „Jako specialitu máme letos zapůjčeno ještě 5 unikátních skleněných betlémů a ve společnosti Aurel pracujeme na betlému vytvořeném na 3D tiskárně.“, doplňuje Štěpán. 

Další zajímavostí je betlém, který vytvořili nevidomí a slabozrací klienti ze sociální služby TyfloCentrum. Začali na něm pracovat již loni a letos do něj dodali několik dalších figurek. K vidění je tak nově Ještěd, lyžař, zvířata liberecké ZOO, a dokonce figurka nevidomé ženy s vodícím psem. 

Zvláštním pokladem výstavy bude miniaturní betlémek dovezený přímo z italského městečka Greccio. Právě odtamtud se betlémy přesně před 800 lety (roku 1223) zásluhou svatého Františka z Assisi začaly šířit do celé Evropy. 


Betlémy budou v kostele sv. Jana Křtitele umístěny od pondělí 11. 12. do pátku 22. 12. pro školní skupinky, které si termín prohlídky předem zarezervovaly. Pro veřejnost bude výstava dostupná od 25. 12. do 1. 1. vždy od 13:45 do 16:30.