V naší farnosti oslavíme slavnost sv. Václava ve středu 28.9. mimořádnou mší svatou v 8 hodin ráno v rochlickém kostele.