Pouť ke sv. Janu Křtiteli

V neděli 27. 6. 2021 v 10:00 oslavíme v našem rochlickém kostele slavnost narození Jana Křtitele, která je zároveň naší farní poutí. Po mši svaté bude připraveno pohoštění před kostelem, abychom mohli v oslavě pokračovat i osobním setkáním.

Slavnostní kazatel bude P. Bartoloměj Černý OFM, který bude také při mši svaté křtít naše nejmenší farníky 🙂