Varhany v kostele sv. Jana Křtitele v Rochlici jsou nádherný dvoumanuálový nástroj. Postavila je firma Rieger z Krnova na přelomu 19. a 20. století. V současné době potřebují generální opravu, která bude stát 217 800 korun. (Vzhledem k růstu nákladů od původní kalkulace 180 000 Kč bylo nutné cenu navýšit.)

Vyhlásili jsme proto veřejnou sbírku, jejíž patronkou je Markéta Tallerová.

Číslo účtu: 3052081002/5500

Za Vaše příspěvky předem velmi děkujeme!

Facebooková stránka sbírky: Vraťme hlas varhanům

Oprava zahájena!

Dne 27. 7. 2022 jsme s panem Žloutkem podepsali smlouvu o dílo, na základě které bude rekonstrukce varhan zahájena. Cena musela být navýšena z původních 180 tis. na 217 800 Kč.

Příspěvek Biskupství litoměřického

Biskupství litoměřické přispělo na návrh diecézního organologa, pana Rejška, dne 22.4.2022 na opravu varhan darem 30.000,- Kč.

Koncem roku 2021 proběhly dva benefiční koncerty.

26.11. pro varhany zazpívala vokální skupina Akcent a 2.12. pak ženský pěvecký sbor Cantemus. Oběma sborům i těm, kdo na koncerty přišli, moc děkujeme!

Zde je odkaz na reportáž Lucie Fürstové z Českého rozhlasu, která je věnována opravě varhan i benefičním koncertům.

Filmový spot pro opravu varhan

Naši přátelé z Divadla F. X. Šaldy v Liberci pro nás připravili filmový spot, který Vám varhany a jejich opravu přiblíží.

Facebooková stránka sbírky