Ohlášky ze Seslání Ducha Svatého, 19.5.2024

  • Rubriky příspěvkuOhlášky

20.

Sv. Bernardin Sienský (SK)

21.

Úterý 7. týdne v mezidobí

22.

Středa 7. týdne v mezidobí

23.

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (SK)

24.

Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi (SK)

25.

Sobota 7. týdne v mezidobí

26.

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

http://m.liturgie.cz/misal/kalendar.htm

–       Sestry františkánky a rochlická farnost zvou na další díl duchovní obnovy „Jdi a oprav můj dům“. Proběhne tuto středu 22. 5. od 19 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Rochlicích a tématem bude Duch Svatý. Přednášejícím bude bratr Bonaventura OFM a budeme se společně modlit za vylití Ducha Svatého.

–       Den dětí 2.6. „U Obrázku“ – aneb Letní Olympijské hry – pozvánka na dětský den za 14 dní u kaple U Obrázku od 9:30 hodin. Součástí programu je mše svatá v kapli. (viz plakát).

–       Farní pouť ke sv. Zdislavě – budeme putovat 14. září, poutní mše svatá bude v 10 hodin dopoledne (spolu s místními farníky).

Rochlice

 

Hanychov

– dnes se zde od 18 hodin uskuteční koncert vynikající české varhanice Jiřiny Marešové

– Příští neděli 26.5. se v kostele od 18 hodin uskuteční koncert pěveckého sboru Zefiro a Cum decore

– Pouť ke sv. Bonifácovi: nabídka pouti do německého města Fulda ke hrobu patrona našeho kostela, sv. Bonifáce, v kryptě katedrály. Po cestě navštívíme také působiště sv. Alžběty Duryňské, sestřenice sv. Anežky České, hrad Wartburg. Jedná se o Pá-So 9-10. srpna 2024. Odhadované náklady jsou kolem 4 tis. Kč (cestovné, ubytování, vstupy, strava) na osobu. Zájemci nechť se hlásí do konce května br. Dominikovi.

– sekání trávy kolem kostela v Hanychově. Sháníme dobrovolníky, kteří by vytvořili druhou skupinu (cca 3 lidi) na sekání trávy, aby se střídala s tou stávající. U kostela je k dispozici jedna sekačka, další bude třeba vzít z domova.