Ohlášky z 4.neděle velikonoční, 21.4.2024

  • Rubriky příspěvkuOhlášky

22.

Pondělí po 4. neděli velikonoční

23.

Sv. Vojtěcha (SK)

24.

Středa po 4. neděli velikonoční

25.

Sv. Marka (SK)

26.

Pátek po 4. neděli velikonoční

27.

Sobota po 4. neděli velikonoční

28.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

http://m.liturgie.cz/misal/kalendar.htm

  • Duchovní obnova – Františku, jdi a oprav můj dům!

Sestry františkánky zvou všechny na druhé setkání duchovní obnovy v duchu svatého Františka, do kostela sv. Jana Křtitele tuto středu od 19 hodin. Večerní program se bude skládat z krátkého zamyšlení, setkání ve skupinkách a společné modlitby.

  • Farní dovolená – máme opět zamluvený termín na zámečku sester františkánek v Hoješíně (https://www.sestryhojesin.cz/) u Sečské přehrady 14.-20.7.2024. Je možné se přihlásit br. Dominikovi a do konce dubna je třeba zaplatit zálohu 500,-Kč za každého dospělého účastníka.

Rochlice

Hanychov