Ohlášky 6.neděle v mezidobí, 11.2.2024

  • Rubriky příspěvkuOhlášky

12.

Pondělí 6. týdne v mezidobí

13.

Úterý 6. týdne v mezidobí

14.

POPELEČNÍ STŘEDA

15.

Čtvrtek po Popeleční středě

16.

Pátek po Popeleční středě

17.

Sobota po Popeleční středě

18.

1. NEDĚLE POSTNÍ

http://m.liturgie.cz/misal/kalendar.htm

  • Na popeleční středu bude mimořádně v Rochlici mše svatá s udělováním popelce, a to od 17 hodin.
  • Farní dovolená – máme opět zamluvený termín na zámečku sester františkánek v Hoješíně (https://www.sestryhojesin.cz/) u Sečské přehrady 14.-20.7.2024. (viz plakát) Zájemci se mi už mohou hlásit.

Rochlice

  • Na postní pátky bude v kostele půl hodiny přede mší sv. (od 16:30) pobožnost křížové cesty. Během ní (jako před každou mší svatou) je možné přistoupit ke zpovědi. Po mši sv. naopak nebude adorace.