Dětský den U Obrázku

V neděli 28. 5. proběhl již tradiční Dětský den U obrázku. Akci pořádají liberecké farnosti pro svoje děti při příležitosti Dne dětí.

Začali jsme v dopoledních hodinách registrací účastníků. Poté se děti rozřadili do skupin dle farností. Každá skupina si vylosovala příběh z Nového zákona, který po krátkém nácviku měla předvést ostatním ve formě pantomimy. Jelikož téma letošního Dětského dne bylo rodinné, i příběhy se nesly v tomto duchu, např. návštěva P. Marie u Alžběty, narození Ježíšovo v Betlémě, apod. Provedení příběhů byla nápaditá, hezky zahraná. Ostatní děti potom hádaly, o jakou událost šlo.

Po divadle přišel na řadu oběd – tradiční párky s chlebem. A pak už se děti rozeběhly k šestnácti soutěžním stanovištím, které pro ně připravili dospěláci. Soutěže spojovala tématika domácích prací. Takže se zde třeba třídil odpad, krmila domácí zvířata, zametal nepořádek, věšelo a skládalo prádlo, prostíralo nádobí na stůl, „vařily“ knedlíky atd.  Při úspěšném zvládnutí úkolu děti dostaly žetony. Ty sloužily jako peníze k nákupu odměn – sladkých i slaných pamlsků nebo třeba džusíků.

Všechny aktivity proběhly krásně, děti se bavily, počasí přálo. Co víc si přát…

Bohu díky.