Ohlášky na slavnost Zmrtvýchvstání Páně

  • Rubriky příspěvkuOhlášky

Rochlice

Velikonoční pondělí – mše svatá v Rochlici bude v 10 hodin Po zbytek týdne jsou bohoslužby v obvyklém pořádku.

Hanychov

Dnes večer v 18 hod. se zde uskuteční koncert, při kterém zazní Biblické písně od Antonína Dvořáka a varhanní skladby. Vystoupí zpěvačka divadla F.X.Šaldy paní Věra Poláchová a varhaník Petr Tomeš.

10. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
11. ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
12. STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
13. ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
14. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
15. SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
16. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)