Potvrzení o daru za rok 2022

  • Rubriky příspěvkuAdministrativa

Všem dobrodincům naší farnosti, kteří darovali v uplynulém roce jakýkoli dar děkujeme. Kdo by potřeboval potvrzení o daru pro použití k úlevám na daních, nechť si prosím stáhne a vyplní formulář „Potvrzeni o daru“ ze záložky Kontakty na konci sekce „Základní údaje“.
Vyplněný formulář mi pak pošlete na farní mail: farnost.liberec.rochlice@dltm.cz. Já ho potvrdím a přinesu k vyzvednutí do sakristie.