Kostel sv. Jana Křtitele v Rochlici

Kostel sv. Jana Křtitele v Rochlici, v místech nejstaršího osídlení řeky Nisy – na první pohled opuštěný. Na jeho místě kdysi stál dřevěný kostelík, který poničila vichřice i požár. Od roku 1945 chátral, až v roce 1971 byl vymalován a upraven podle liturgických před­pisů.
V současnosti kostel spravují bratři Františkáni.

Uvnitř najdete místo pro ztišení.
Místo, kde naše společenství modlitbou usiluje o pokoj a dobro. 

Jste u nás vítáni.