Římskokatolická farnost – děkanství Liberec-Rochlice

Autor: Dominik (Strana 2 z 3)

Slavnost sv. Františka

V pondělí 4. října oslavíme slavnost sv. Františka u nás v Rochlici v obvyklém čase, v 17 hodin.
Kromě toho platí pro všechny také pozvání do Ruprechtic, kde se začne už v předvečer krásnou jemnou liturgií připomínky smrti sv. Františka, zvanou „Tranzitus“ a pak v pondělí se do slavnostní mše svaté zapojí také bratři dominikáni z Jablonného.

Porciunkulová pouť

Po více než půl století obnovujeme františkánskou tradici porciunkulových poutí v našem bývalém klášteře v Hejnicích. Jde o tradici sahající až k samému sv. Františkovi spojenou s kapličkou P. Marie Andělské poblíž Assisi, kde vznikl náš řád, a také s plnomocnými odpustky, které si již před 800 lety vyprosil na papeži sv. František.
Je možné také se účastnit pěší pouti, ale je třeba zajistit si odvoz z Hejnic, případně počítat s přesunem do Raspenavy, odkud jede vlak.

V Rochlici v pondělí 2.8. nebude mše svatá!

Pouť ke sv. Janu Křtiteli

V neděli 27. 6. 2021 v 10:00 oslavíme v našem rochlickém kostele slavnost narození Jana Křtitele, která je zároveň naší farní poutí. Po mši svaté bude připraveno pohoštění před kostelem, abychom mohli v oslavě pokračovat i osobním setkáním.

Slavnostní kazatel bude P. Bartoloměj Černý OFM, který bude také při mši svaté křtít naše nejmenší farníky 🙂

Jedna nedělní mše svatá

Milí farníci, vzhledem k uvolňování omezení spojených s pandemií se od neděle 16. 5. 2021 vracíme k jediné nedělní mši svaté v Rochlici v obvyklých 10 hodin.

Veřejné sbírky farnosti

V oddíle rochlice.cz/kontakty přibyla dvě čísla kont pro veřejné sbírky pořádané farností:
1. sbírka na rekonstrukci kostela sv. Jana Křtitele v Rochlici
2. sbírka na generální opravu varhan v kostele sv. Jana Křtitele (rochlice.cz/varhany)

Chcete-li tedy dát nebo pravidelně přispívat účelovým darem, je možné tak činit přímo na příslušné konto.

K veřejné sbírce na varhany bude brzy spuštěna Facebooková stránka s úvodním videoklipem, aby se o ní mohli dozvědět a zapojit se lidé z širšího okruhu.

Příspěvky farnosti a potvrzení

Finanční příspěvky na provoz farnosti či opravu kostela je možné posílat na účet farnosti (viz „Kontakty“) s uvedením VS (datum narození nebo IČO), jednorázovým darem nebo trvalým měsíčním příkazem. Na konci roku pak můžete dostat zpět až 15% na daních.

Pokud potřebujete potvrzení o darech poslaných na účet farnosti za rok 2020, stáhněte si a vyplňte prosím vzor a pošlete na adresu farnosti: farnost.liberec.rochlice@dltm.cz. V mailu uveďte také, podle čeho příspěvky poznám (VS, číslo účtu apod.). Částku vyplňovat nemusíte – vyčtu ji z výpisů.

Vánoční bohoslužby

24. 12. – čtvrtek
Štědrý den
Obvyklé veřejné bohoslužby
(Hanychov 16 a Rochlice 22) jsou kvůli omezením zrušeny

 
25. 12. – pátek
Narození Páně, slavnost
Hanychov: 8.30
Rochlice: 10.00
 
26. 12. – sobota
Sv. Štěpána, mučedníka, svátek
Rochlice: 10.00
 
27. 12. – neděle
Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa, svátek
Hanychov: 8.00
Rochlice: 9.00
Rochlice: 10.00
Při mších obnova manželského slibu.
 
28. 12. – pondělí
Sv. betlémských dětí, mučedníků
Rochlice: 17.00
29. 12. – úterý
Hanychov: 17.00
 
30. 12. – středa
Mše sv. ve farnosti nebude.
 
31. 12. – čtvrtek
Rochlice: 17.00
Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání do roku příštího; po mši adorace.
 
1. 1. – pátek
Matky Boží Panny Marie, slavnost
Rochlice: 10.00
Hanychov: 15.00
 
5. 1. – úterý
Zjevení Páně, vigilie slavnosti
Hanychov: 17.00
 
6. 1. – středa
Zjevení Páně, slavnost
Rochlice: 17.00
Žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů při obou mších.
Vánoce 2020
« Starší příspěvky Novější příspěvky »

© 2022 Farnost Rochlice

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑