V pondělí 29. 11. 2021 bude v Rochlici bohoslužba slova se sv. přijímáním. V sobotu 4. 12. 2021 nebude obvyklá mše sv. v Rochlici, ale mše sv. bude od 11.00 v kostele sv. Bonifáce v Dolním Hanychově v rámci farní duchovní obnovy (předtím od 9.00 přednáška, od 10.00 adorace; paralelní program pro děti). V ostatních dnech týdne mše sv. dle stálého rozpisu.