VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 – 201á

Třída, skupina Den, čas Vyučující
Předškoláci a 1. třída Čtvrtek od 15:00 – 15:45 s. Bernadeta OSF
2. třída Středa od 15:00 – 15:45 s. Bernadeta OSF
4. třída Středa od 15:50 – 16:35 s. Bernadeta OSF
Příprava na 1. sv. přijímání Středa od 16:30 – 17:30 P. Radek Jurnečka
 5. a 6. třída Středa od 16:45 – 17:30 s. Bernadeta OSF
7. a 8. třída Úterý od 16:30 – 17:30 P. Radek Jurnečka
9. třída Středa od 17:30 – 18:30 P. Radek Jurnečka

Výuka náboženství probíhá na faře arciděkanství (v centru města).