V sobotu 1. června bude svatební mše svatá od 10.00. Mše od 8.00 dle obvyklého rozpisu bude také.

V neděli 2. června bude U Obrázku Dětský den. Podrobnosti na plakátku.

V sobotu 15. června bude úklid okolí kostela s následným táborákem. Více na plakátku.

V sobotu 22. června se vydáme na pouť do Jablonného v Podještědí ke hrobu sv. Zdislavy, kde budeme mít mši sv. Pěší poutníci vyrazí ze sedla Na Výpřeži ráno ve 4.46 (bus z AN odjíždí ve 4.30), cyklisté odjíždějí v 8.00 od kulturního domu v Liberci. Předpokládaný začátek mše sv. kolem 11. hodiny.

V neděli 23. června oslavíme v neděli poutní slavnost sv. Jana Křtitele; po mši sv. bude společný oběd před kostelem.

Mše sv. denně kromě úterý dle pravidelného pořádku.